Nová verze měřicího software Smaart v9 je tady!

S radostí oznamujeme vydání další zásadní verze měřicího software, který se stal průmyslovým standardem pro měření a optimalizaci ozvučovacích systémů – Smaart v9. Takže, co je nového?

S vydáním verze v9 se Smaart odklání od produktové struktury založené na verzích ke struktuře založené na edicích. To znamená, že namísto udržování několika různých produktů s oddělenými kódovými základnami, každý v různé verzi (čili Smaart v8, Smaart Di v2, Smaart SPL v1), bude nadále k dispozici jedna verze Smaart (v9), dostupná v několika různých edicích.

Standardizací všech edic na stejnou v9 kódovou základnu je zajištěno, že všechny edice sdílí stejné základní uživatelské rozhraní, stejnou strukturu příkazů a ovládacích prvků, stejné operační postupy a sdílí i klávesové zkratky. Jediný rozdíl mezi edicemi je sada nástrojů.

Dostupné jsou 4 edice Smaartu v9:

Smaart Suite Smaart RT Smaart LE Smaart SPL

Smaart Suite je plně vybavená verze programu Smaart, zahrnující všechny tři, v branži standardizované režimy měření (Real-Time, Impulse Response a SPL), bez jakéhokoliv funkčního limitu. Edice Suite obsahuje veškerou funkcionalitu dostupnou ve Smaart v8 a je navržena pro profesionální uživatele, kteří potřebují (nebo chtějí) kompletní sadu nástrojů Smaart napříč všemi režimy měření.

Smaart RT (Real-Time edice) je režim Real-Time ze Smaart Suite dostupný jako samostatná aplikace. Sestává z vícenásobného engine založeného na FFT měření, na který se profesionální audio inženýři mohli spolehnout po celých 27 let existence Smaart – RTA, spektrograf, Transfer funkce a měření Live impulzní odezvy – vše sloučené do pracovního prostředí vyvinutého pro potřeby workflow a požadavků pro splnění úkolů moderních audio inženýrů. Pokud uslyšíte zvukaře mluvit o použití Smaartu, pravděpodobně mluví o použití RT režimu. I když obsahuje Live IR měření a základní jednokanálové SPL monitorování, Smaart RT neobsahuje možnosti akustické analýzy ze Smaart Suite zaměřené na režim Impulse Response nebo plně vybavené nástroje pro SPL monitoring. Smaart RT je navržen pro uživatele, kteří jednoduše potřebují kompletní funkcionalitu Real-Time režimu.

Smaart LE (Light Edice) je zjednodušená, přímočařejší verze Real-Time režimu, kde je mnoho pokročilých nastavení pro Spektrální, Transfer Function a Live IR měření přednastaveno a napevno – v podstatě se jedná o práci v RT režimu v základním nastavení měření. Veškerý výkon RT bez všech proměnných. I když neobsahuje množství pokročilých uživatelských funkcí obsažených v Suite a RT, umožňuje využít neomezeně multi-engine měření a obsahuje veškerou základní funkcionalitu pro měření Spektra a frekvenční odezvy. A jelikož využívá stejné GUI a příkazy jako RT a Suite, slouží jako perfektní vstupní brána pro nové uživatele, studenty a všechny, kdo potřebují rychlé, jednoduché a přesné měření bez všech dalších zbytečností a pozlátek.

Smaart SPL (SPL Edice) je samostatnou verzí mocného SPL režimu ze Smaart Suite. Smaart SPL obsahuje všechny multikanálové, vzdáleně monitorované funkce SPL měření a logování dostupné ve Smaart Suite s cíleným účelem. Smaart SPL je ideální pro aplikace, jako monitorování pevně instalovaného systému, který nevyžaduje žádnou funkcionalitu pro měření v reálném čase nebo impulzní odezvy, dostupnou v ostatních edicích Smaart.

Nové funkce a vylepšení

Smaart v9 nabízí uživatelům nové funkce, vylepšení a aktualizace, včetně:

 • Nový vícenásobný signálový generátor
 • Nové presety pro signálový generátor
 • Nové makro pro časovač v Real-Time režimu
 • Nové chování pauzy měření
 • Nová funkcionalita automatického Delay Trackeru
 • Estetické vylepšení a unifikované prvky prostředí
 • Intuitivnější konfigurace měření
 • Standardizovaná konfigurace měření napříč edicemi
 • Výkonnější Transfer function engine
 • Více FFT nastavení pro měření Transfer funkce
 • Podpora Plug & Play zařízení
 • Vylepšené renderování grafiky a start aplikace
 • Podpora pro Apple Silicon a 64-bit OS

Související produkty

Top produkt
Novinka

Smaart Suite je plně vybavená verze programu Smaart, zahrnující všechny tři, v branži standardizované režimy měření (Real Time, Impulse Response a SPL), bez jakéhokoliv funkčního limitu. Edice Suite obsahuje veškerou funkcionalitu známou ze Smaart v8.

Novinka

Smaart RT je samostatná verze rozhraní Real Time režimu ze Smaart Suite. RT obsahuje všechny funkce FFT měření Real Time režimu beze změn nebo omezení. RT neobsauje Impulse Response režim a SPL režim.

Novinka

Smaart LE je edice Real Time režimu Smaartu s pevným nastavením měření pro Spektrální analyzér a Transfer funkci. LE využívá stejný proces nastavení měření jako celá platforma Smaart v9, včetně několika souběžných Spektrum a Transfer Function enginů včetně průměrování živého měření.

Novinka

Smaart SPL je samostatnou verzí rozhraní SPL režimu obsaženého ve Smaart Suite.