Světový den mládeže a svatá trojice DiGiCo SD5

První Světový den mládeže (SDM) se uskutečnil na Svatopetrském náměstí ve Vatikáně v roce 1984, kde se sešlo na pozvání papeže Jana Pavla II. na 300 000 mladých lidí z celého světa. Stalo se tradicí, že každou květnou neděli se SDM slaví v jiném městě. Tento rok se uskutečnil ve městě Brzegi poblíž polského města Krakow a konzole DiGiCo pomohly vytvořit páteř masívního audio systému.

Akce se zúčastnilo přes dva miliony lidí, a zahrnovala mši papeže Františka, motlitby a koncerty 100 hlavého symfonického orchestru a 300 hlavého pěveckého sboru se sólisty na hlavním podiu. Na druhé stage pak vystoupily různé kapely.

„Na FOH pracovišti hlavní scény jsme umístili trojici konzolí DiGiCo SD5, " říká Krzystof Polesinski, který obsluhoval jednu z nich společně s Arkadiuszem Wielgosikem a Andrzejem Sternou. "Jedna SD5 byla pro potřeby orchestru, jedna pro sbor a třetí pro všechna oznámení, samotného papeže, mikrofony u oltáře a další nástroje“.

První z trojice SD5 zpracovávala 112 kanálů ze dvou SD-Racků. Sloužila pro potřeby živého orchestru a kapely hudebníků. Veškeré efekty a dynamický procesing potřebný pro tuto akci byl vestavěný přímo v konzoli, což podtrhuje jejich úžasnou kvalitu a univerzálnost. Druhá z konzolí obstarávala 96 kanálů z dvojice SD-Racků pro potřeby obrovského pěveckého sboru. Třetí se pak starala o papežovu svatou mši, pro kardinály a mikrofony použité v průběhu liturgie, což dohromady čítalo 50 kanálů přes jeden SD-Rack. Druhé dvě konzole využívaly Waves servery a množství Waves pluginů. Například pro papeže František se použil Vocal Rider a na vyčištění přeslechů mezi velkým množstvím mikrofonů byl použit Dugan automatic mixer. Pro nahrávání a zálohu byla použita trojice DiGiGrid MGB. Nahráváno bylo celkem 224 kanálů.

„Všechny tři konzole a 5 SD-Racků byly propojeny Optocore smyčkou“, dodává Krzystof. „To umožnilo vyměňovat 56 nejdůležitějších vstupních a výstupních kanálů mezi konzolemi a zrcadlit je na všech pro účely backupu. Jedním z nich byl i mikrofon papeže Františka. V takovém setupu se také ukázala vysoce funkční vlastnost textového chatu vestavěného do konzolí. Užitečná je pro tichou komunikaci mezi operátory v momentech, kdy je nutné absolutní ticho.“

„Použili jsme DiGiCo na Světový den mládeže díky jeho schopnosti zvládnout obrovské množství kanálů a jejich možnosti sdílení napříč konzolemi,“ říká Krzystof. „Rychlost a kvalita přenosu přes Optocore byla také velmi vítaná, stejně jako schopnost zálohování těch nejdůležitějších kanálů z každé konzole.“

Poskytnout vysoce kvalitní audio pro tak obrovské publikum na takové vzdálenosti bylo opravdu výzva, ale výsledek předčil očekávání. Konzole DiGiCo tvořily důležitou součást úspěchu celého systému." Uzavírá Krzystof

Související produkty

Pamatujete na D5 Live? SD5 je její moderní inkarnací; Pasuje přesně tam, kam dříve patřila D5, ale díky technologii Stealth Digital Processingu, Super FPGA technologii s plovoucí řádovou čárkou a množství nových možností nabízí mnohem více muziky.

If you want even more processing and effects in addition to the Stealth FX standard on all SD Series consoles, the option of a fully integrated Waves Sound Grid opens up a whole world of choice.

Poslední generace DiGiCo I/O racků pro digitální konzole SD7. Kromě zásadní změny v rozvržení přináší nový SD-Rack až 192 kHz I/O převodníky s vysokým rozlišením a různé digitální formáty, zahrnující MADI, AES, ADAT a Aviom.