Interkomy ASL pro Městské divadlo v Kolíně

V České republice byl o špičkové interkomy ASL dlouhou dobu zájem především ze strany touringových a rental společností. V současné době však zájem o tyto interkomy roste i mimo zmíněný sektor. Důkazem může být dodávka a instalace kompletního dorozumívacího a vyvolávacího systému pro Městské divadlo v Kolíně. Už samotný fakt, že divadlo poptávalo konkrétní zařízení vybrané na základě vlastního studia jednotlivých systémů dávalo tušit, že se v Kolíně setkáme s profesionály, kteří vědí, co chtějí. A jak se ukázalo hned při úvodním jednání, první dojem byl správný …

Hned od začátku byly jasné dvě věci – jak by měl celý systém fungovat, a že jádrem dorozumívacího systému bude analogový interkom série Pro z produkce holandské společnosti ASL. Kromě vzájemné komunikace mezi stanovišti inspice, oponáře, osvětlovače a zvukaře musel být systém schopen i nezávislého hlášení ze stanoviště inspice a oponáře do šaten herců, techniků a na přilehlé chodby a z kabin osvětlovače a zvukaře i přímo na jeviště. Mezi dalšími požadavky byla možnost využít stanoviště oponáře jako druhou inspici. Z důvodu maximální jednoduchosti obsluhy nebyly požadovány žádné komfortní funkce typu blokace funkcí CALL na jednotlivých linkách, směrování signálu ze vstupu Aux na jednotlivé linky nebo dálkové umlčení mikrofonů a vyzváněcího signálu „Buzzer“ na konkrétních linkách. Vzhledem k těmto požadavkům a celkovému počtu 7 interkomových linek bylo rozhodnuto nepoužít žádnou Master stanici, ale celý systém postavit na stolních hovorových stanicích – 6-kanálových ASL PS630 v inspici a na stanovišti oponáře a 4-kanálových ASL PS430 v kabinách osvětlovače a zvukaře. Pro napájení interkomových linek byly použity dva spínané zdroje – 6-kanálový ASL PS680 a dvoukanálový ASL BS286. Na každé stanici zůstal vždy poslední kanál volný, stejně tak zůstal neobsazen i jeden kanál napájecího zdroje BS286. Tato rezerva může být využita v případě potřeby rozšíření systému o další linku (počítá s tím i kabeláž, natažená mezi jednotlivými stanovišti) nebo jako záloha v případě poruchy na některé lince. Aby bylo možné přenášet hlášení z interkomu do šaten, na chodbu a na jeviště, byly k příslušným interkomovým linkám připojeny dva 2-kanálové převodníky ASL PS260/T, které převádějí signál z linky interkomu na standardní symetrický audio signál linkové úrovně. Ten je pak přes 6-kanálový zesilovač BELL PSX6200A veden do reproboxů BELL CPX22, umístěných v šatnách a na chodbách, a do dvojice reproboxů BELL V08, upevněných na lávce nad portálem. Protože bude zesilovač používán pouze v „hovorovém“ pásmu a reproboxy CPX mají spodní hranici přenášeného pásma 80 Hz, byly na všech kanálech aktivovány HP filtry, omezující signál s kmitočty pod 80 Hz.

Kromě hovorových stanic a reproboxů byly všechny komponenty umístěny v kabině inspice a přišroubovány na standardní rackovou lištu, upevněnou pod pracovní desku. Tato pozice byla zčásti vynucena i skutečností, že v případě umístění napájecího zdroje například do kabiny osvětlovače, což byl původní záměr, nebylo možné odladit všechny parazitní brumy a rušení na dlouhých interkomových linkách. Celá sestava je napájena ze samostatně jištěného přívodu 230V, dálkově spínaného pomocí stykače z kabiny osvětlovače. Protože spínaný zdroj výkonového zesilovače nabíhá podstatně rychleji než napájecí zdroje interkomu, musel být do síťového přívodu zesilovače vložen zpožďovací člen, který sepne napájecí napětí pro zesilovač asi 5 vteřin po zapnutí napájení hlavního síťového přívodu. Odstranily se tak nepříjemné přechodové jevy, které se přes již „funkční“ zesilovač přenášely do reproboxů.

Zakázka v kolínském divadle ukázala všechna úskalí instalace interkomu v silně zarušeném prostoru (především od stmívacích jednotek) a nutnost důsledně dodržovat všechna pravidla správného vedení kabelů, stínění a zemnění do jednoho bodu. Při dodržení všech těchto pravidel se však systém ASL odmění perfektním přednesem a vynikající srozumitelností při různých vzdálenostech úst od mikrofonu. Také použitý zesilovač a reproboxy BELL obstály při praktických zkouškách na výbornou. Kromě velmi čisté reprodukce při libovolné úrovni hlasitosti působí v interiéru velmi decentně a neruší celkový design pěkně zrekonstruovaného divadla.

Závěrem bychom rádi poděkovali řediteli divadla panu Luboši Růžičkovi a jeho kolegům za perfektní spolupráci a přejeme jemu i divadlu mnoho diváků a úspěšných představení.

Související produkty

Systém digitálního interkomu ASL znamená průlomové řešení na poli spolehlivých a efektivních komunikačních řešení pro divadla, živé produkce a jiné aplikace. Díky použití nejnovějších technologií z oblasti sítí, vypadá ASL digitální interkom na první pohled elegantně a jednoduše.

Šestikanálový zesilovač PSX6200A o výkonu 200W x 6ch / 4Ω a 100W x 6ch / 8Ω z řady BELL PSX vyniká svojí spolehlivostí a kvalitou. Svojí konstrukcí a vlastnostmi je předurčen k vysoké zátěži.

2–pásmový vysoce kvalitní reprobox osazený 1× 5" + Dome HF. Systém vhodný do restaurací, hotelů, kaváren, sport barů nebo wellness center. Verze s nízkou impedancí.

2-pásmový pasivní reprobox, osazený 1× 8" + CD Horn, výkon – 150 / 300W. Systém v patentovaném dvou-jádrovém obalu. Počasí odolný design.