Amptown case in case

Case z profesionální série, kdy je zabudované vnitřní zařízení chráněné proti nárazům a vibracím.