MotionCue3D

MotionCue3D je plně integrovaný programovací a ovládací systém pro všechny motory z rodiny CyberMotion.

Spojením několika motorů do jednotlivých skupin je možné vytvářet objekty v 3D prostředí. MotionCue3D pak počítá pohyb a předává parametry jednotlivým CyberMotion prvkům a tím vytváří ty nejjemnější, nejpřesnější a nejrychlejší přesuny jednotlivých objektů v prostoru. MotionCue3D umožňuje naprogramovat celé představení v řádu minut. Definujete jednotlivé objekty a cue s přesně definovanými body rotace a vytváříte tak úžasné pohybové efekty. Přesuny mezi pozicemi jsou počítány automaticky při přechodu z jednoho cue na další.

Platforma MotionCue3D je kompaktní, s intuitivním používáním a vhodná pro globální touringové aplikace, velké události, víceúčelové prostory i pevné instalace. Snadné programování a extrémně krátká doba stavby i demontáže pak znamená značnou úsporu času i nákladů.

  • Programování celého představení v pouhých třech krocích s pomocí i bez pomoci CAD software
  • Možnost přidání motoru k objektu, nebo přidání či odebrání konkrétních objektů v současném show souboru
  • Úžasný pohyb: až 8 definovatelných sub objektů na každý objekt pro každé cue s volně natavitelným středem rotace
  • Automatický výpočet parametrů a pozice pro naprogramovaný objekt po přidání nebo odebrání motoru
  • Kontrola proveditelnosti předprogramovaných show včetně návrhu rozmístění motorů
  • Korekce laterálních sil (LFC ©) poskytuje optimální distribuci zátěže, vyhýbá se průvěsům řetězů nebo lan a redukuje houpání