ASL Flexus Standalone Party Line Interface

FL711 poskytuje rozhraní Party Line pro připojení k systému Flexus používajícímu sériovou nebo LAN topologii.

Topologie zapojení

A

Master stanice s 24 beltpacky nebo 12 vzdálenými hovorovými stanicemi v sériovém zapojení do kruhu a FL 87/S vloženým „doprostřed“. Jestliže je kruh v jednom místě rozpojen nebo přerušen, tato topologie zajistí redundanci napájení a dat pro všechny vzdálené stanice. Jestliže jsou hovorové stanice napájeny lokálně z rozvodné sítě přes adaptéry 48 VDC, může být k sériové lince připojeno celkem 24 těchto stanic.

B

Master stanice s 12 vzdálenými stanicemi (hovorové stanice nebo beltpacky) připojenými přes LAN a 12 beltpacky nebo 6 vzdálenými hovorovými stanicemi připojenými přes sériovou linku. Jestliže jsou hovorové stanice napájeny lokálně z rozvodné sítě přes adaptéry 48 VDC, může být k sériové lince připojeno celkem 12 těchto stanic.

C

Master stanice propojené přes LAN (1 gigabitové připojení). Vzdálené stanice (hovorové stanice nebo beltpacky) jsou k Master stanicím připojeny přes sériové linky.

Další konfigurace na vyžádání.